Zapytanie nr 09/1.5.2/2017

Dotyczy: postępowania na „Zakup AGREGATU LUTOWNICZEGO DO LINII”.

Nr zapytania ofertowego 09/1.5.2/2017, nr projektu RPDS.01.05.02-02-0066/16-00.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za zainteresowanie  i wszystkie złożone  oferty na AGREGAT LUTOWNICZY DO LINII. Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty zostało zakończone.

 W odniesieniu do Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili formalne oraz techniczne warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w zapytaniu ofertowym  nr 09/1.5.2/2017.

 Informujemy, że spośród złożonych propozycji, wybrano ofertę z firmy

 

RENEX SP. Z O.O. SK ,   AL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6E,  87-800 WŁOCŁAWEK