Zapytanie nr 08/1.5.2/2017

Dotyczy: postępowania na „Zakup (z montażem i uruchomieniem) URZĄDZENIA DO INSPEKCJI AOI,  nr zapytania ofertowego 08/1.5.2/2017, nr projektu RPDS.01.05.02-02-0066/16-00.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za zainteresowanie i wszystkie złożone  oferty na URZĄDZENIE DO INSPEKCJI AOI.

Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty zostało zakończone.

W odniesieniu do Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili formalne oraz techniczne warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w zapytaniu ofertowym  nr 08/1.5.2/2017 z dnia 10.07.2017r.

 

Informujemy, że spośród złożonych propozycji, wybrano ofertę z firmy

 

PBT  TECHNIK SP. Z O.O. 04-761 WARSZAWA, UL. ZWOLEŃSKA 27.