Zapytanie nr 07/1.5.2/2017

Dotyczy: postępowania na „Zakup (z montażem i uruchomieniem) fabrycznie nowych urządzeń będących elementami składowymi linii technologicznej do montażu SMT.

Nr zapytania ofertowego 07/1.5.2/2017, nr projektu RPDS.01.05.02-02-0066/16

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za zainteresowanie  i wszystkie złożone  oferty na  automatyczny podajnik płytek, przejezdnik (transporter) oraz automatyczny odbiornik płytek.

Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty zostało zakończone.

 W odniesieniu do Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili formalne oraz techniczne warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w zapytaniu ofertowym  nr 07/1.5.2/2017.

 Informujemy, że spośród złożonych propozycji, wybrano ofertę z firmy

PBT  TECHNIK SP. Z O.O. 04-761 WARSZAWA, UL. ZWOLEŃSKA 27.