Zapytanie nr 05/1.5.2/2017

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za zainteresowanie  i wszystkie złożone  oferty na PIEC DO LUTOWANIA ROZPŁYWOWEGO.

Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty zostało zakończone.

W odniesieniu do Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili formalne oraz techniczne warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w zapytaniu ofertowym  nr 05/1.5.2/2017.

 Informujemy, że spośród złożonych propozycji, wybrano ofertę z firmy

PBT  TECHNIK SP. Z O.O. 04-761 WARSZAWA, UL. ZWOLEŃSKA 27.