Zapytanie nr 01/1.5.2/2017

Informacja o wyniku postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękujemy za zainteresowanie  i  złożone  oferty na DRUKARKĘ AUTOMATYCZNĄ PASTY I KLEJU. Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty zostało zakończone.

 W odniesieniu do Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili formalne oraz techniczne warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w zapytaniu ofertowym  nr 01/1.5.2/2017.

 Informujemy, że wybrano ofertę z firmy:

RENEX SP. Z O.O. SK ,   AL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6E  87-800 WŁOCŁAWEK