Zapytanie 02 / RPDS.01.05.02-02-0062/2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją naszego nowego projektu pt.”Wdrożenie nowych linii produktów w firmie TESTER SP. Z O.O. w oparciu o zaawansowane technologie obróbki rur miedzianych”,  zapraszamy do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia: sprężarki śrubowej.

 

Postępowanie  prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i stanowi część zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach  projektu złożonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr naboru: RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17-ZIT AW.

 

W przypadku chęci złożenia oferty, prosimy o wykorzystanie  załączonego, gotowego  formularza ofertowego wraz z załącznikami.

 

Osobą  wyznaczoną do kontaktu z dostawcami w sprawach technicznych jest Pan Sławomir Satyła Tel.74 854 30 46, e-mail: ssatyla@tester.net.pl

 

Z góry dziękujemy Państwu za zainteresowanie i wszystkie złożone oferty.