Zapytania ofertowe

  • Zapytanie nr 03/1.5.2/2017

    ZAKUP MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRĘŻARKI DO LINII (Z OSUSZACZEM) 

     POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  • Zapytanie nr 06/1.5.2/2017

    ZAKUP ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ( INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ROBOTY MALARSKIE )

    POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE